Friday, March 5, 2010

pelan mesra

pelan mesra menawarkan:

-simpanan dimana boleh dikeluarkan selepas 3 tahun
-khairat jika berlaku kematian atau keilatan kekal menyeluruh (lumpuh)
-mudharabah iaitu akaun simpanan diniagakan di kaunter-kaunter syariah dan keuntungan akan dimasukkan kedalam akaun simpanan
-zakat dibayar oleh etiqa untuk simpanan
-perlindungan meliputi seluruh dunia kecuali Israel
-pelan boleh disertai seawal usia 6 bulan
-maksimum polisi ialah 80 tahun
-boleh dibayar secara bulanan,3 bulanan, 6bulanan ataupun tahunan
-boleh dibayar melalui autodebit akaun bank, bayar kepada agen, mesin ATM atau kad kredit
-boleh ditambah manfaat tambahan

No comments:

Post a Comment