Saturday, February 20, 2010

perbezaan insuran dan takaful

insuran:

>sistem diasaskan oleh kapitalis barat
>berada dibawah akta insurans 1963 pindaan 1996
>bayaran dikira sebagai premium
>premium dikira hak syarikat
>syarikat adalah penanggung risiko
>diikat menggunakan kontrak insurans
>niat yang meragukan
>tiada majlis pengawasan syariah
>terdapat unsur ketidak pastian,perjudian, dan riba
>sistem berasaskan jual beli
>pelaburan ala dividen/faedah
>premium dilaburkan didalam mana-mana saham tidak kira halal atau tidak

takaful:

>sistem diasaskan oleh islam
>berada dibawah akta takaful 1984
>bayaran dikira sebagai sumbangan (Konsep Tabarru')
>sumbangan adalah hak peserta
>syarikat adalah pengendali risiko
>diikat menggunakan akad antara peserta dan pengendali
>niat yang murni
>mempunyai majlis pengawasan syariah
>tiada unsur ketidak pastian,perjudian, dan riba
>sistem berasaskan pemahaman tentang takaful dan menyertai setelah faham supaya tiada berlaku keraguan
>pelaburan dimana keuntungan adalah dikongsi
>premium dilaburkan didalam kaunter saham yang disahkan mengikut syarak sahaja (kaunter syariah)