Friday, March 5, 2010

pelan sarjana

pelan sarjana menawarkan:

-simpanan dimana boleh dikeluarkan 3 tahun sebelum polisi matang
-khairat jika berlaku kematian atau keilatan kekal menyeluruh (lumpuh)
-mudharabah iaitu akaun simpanan diniagakan di kaunter-kaunter syariah dan keuntungan akan dimasukkan kedalam akaun simpanan
-zakat dibayar oleh etiqa untuk simpanan
-perlindungan meliputi seluruh dunia kecuali Israel
-pelan boleh disertai seawal usia 14 hari
-maksimum polisi ialah 25 tahun
-boleh dibayar secara bulanan,3 bulanan, 6bulanan ataupun tahunan
-boleh dibayar melalui autodebit akaun bank, bayar kepada agen, mesin ATM atau kad kredit
-mempunyai bayaran insentif kecemerlangan iaitu:
>UPSR 5A - RM500
>PMR 8A - RM750
>SPM 8A - RM1000
>STPM 8A - RM100

pelan mesra

pelan mesra menawarkan:

-simpanan dimana boleh dikeluarkan selepas 3 tahun
-khairat jika berlaku kematian atau keilatan kekal menyeluruh (lumpuh)
-mudharabah iaitu akaun simpanan diniagakan di kaunter-kaunter syariah dan keuntungan akan dimasukkan kedalam akaun simpanan
-zakat dibayar oleh etiqa untuk simpanan
-perlindungan meliputi seluruh dunia kecuali Israel
-pelan boleh disertai seawal usia 6 bulan
-maksimum polisi ialah 80 tahun
-boleh dibayar secara bulanan,3 bulanan, 6bulanan ataupun tahunan
-boleh dibayar melalui autodebit akaun bank, bayar kepada agen, mesin ATM atau kad kredit
-boleh ditambah manfaat tambahan