Friday, March 5, 2010

pelan sarjana

pelan sarjana menawarkan:

-simpanan dimana boleh dikeluarkan 3 tahun sebelum polisi matang
-khairat jika berlaku kematian atau keilatan kekal menyeluruh (lumpuh)
-mudharabah iaitu akaun simpanan diniagakan di kaunter-kaunter syariah dan keuntungan akan dimasukkan kedalam akaun simpanan
-zakat dibayar oleh etiqa untuk simpanan
-perlindungan meliputi seluruh dunia kecuali Israel
-pelan boleh disertai seawal usia 14 hari
-maksimum polisi ialah 25 tahun
-boleh dibayar secara bulanan,3 bulanan, 6bulanan ataupun tahunan
-boleh dibayar melalui autodebit akaun bank, bayar kepada agen, mesin ATM atau kad kredit
-mempunyai bayaran insentif kecemerlangan iaitu:
>UPSR 5A - RM500
>PMR 8A - RM750
>SPM 8A - RM1000
>STPM 8A - RM100

pelan mesra

pelan mesra menawarkan:

-simpanan dimana boleh dikeluarkan selepas 3 tahun
-khairat jika berlaku kematian atau keilatan kekal menyeluruh (lumpuh)
-mudharabah iaitu akaun simpanan diniagakan di kaunter-kaunter syariah dan keuntungan akan dimasukkan kedalam akaun simpanan
-zakat dibayar oleh etiqa untuk simpanan
-perlindungan meliputi seluruh dunia kecuali Israel
-pelan boleh disertai seawal usia 6 bulan
-maksimum polisi ialah 80 tahun
-boleh dibayar secara bulanan,3 bulanan, 6bulanan ataupun tahunan
-boleh dibayar melalui autodebit akaun bank, bayar kepada agen, mesin ATM atau kad kredit
-boleh ditambah manfaat tambahan

Saturday, February 20, 2010

perbezaan insuran dan takaful

insuran:

>sistem diasaskan oleh kapitalis barat
>berada dibawah akta insurans 1963 pindaan 1996
>bayaran dikira sebagai premium
>premium dikira hak syarikat
>syarikat adalah penanggung risiko
>diikat menggunakan kontrak insurans
>niat yang meragukan
>tiada majlis pengawasan syariah
>terdapat unsur ketidak pastian,perjudian, dan riba
>sistem berasaskan jual beli
>pelaburan ala dividen/faedah
>premium dilaburkan didalam mana-mana saham tidak kira halal atau tidak

takaful:

>sistem diasaskan oleh islam
>berada dibawah akta takaful 1984
>bayaran dikira sebagai sumbangan (Konsep Tabarru')
>sumbangan adalah hak peserta
>syarikat adalah pengendali risiko
>diikat menggunakan akad antara peserta dan pengendali
>niat yang murni
>mempunyai majlis pengawasan syariah
>tiada unsur ketidak pastian,perjudian, dan riba
>sistem berasaskan pemahaman tentang takaful dan menyertai setelah faham supaya tiada berlaku keraguan
>pelaburan dimana keuntungan adalah dikongsi
>premium dilaburkan didalam kaunter saham yang disahkan mengikut syarak sahaja (kaunter syariah)